13 Temmuz 2008 Pazar

***SEVGİ ÜZERİNE***
Mutluluğun Sırrı

"Tavuk Suyuna Çorba" isimli kitaptan alınmıştır.

Kitapta benzer hikayeleri bulabilirsiniz..Ailesi ve kendisini seven hiç kimsesi olmayan bir

yetim kızla ilgili çok güzel bir masal vardır. Kendini

çok ama çok üzgün ve yalnız hissettiği bir gün,

çayırda yürürken, bir çalıya küçük bir kelebeğin

takıldığını görür. Kendini kurtarmak için çabaladıkça,

dikenler onun narin bedenini daha çok hırpalar. Küçük

yetim kız dikkatle kelebeği kurtarır. Uçup gitmek

yerine, kelebek güzel bir periye dönüşür. Kız

gözlerine inanamaz. Peri, kıza, "Senin eşsiz iyi kalpli davranışın için,

sana bir dilek dileme hakkı veriyorum."der. Kız bir an düşünür, sonra "Mutlu olmak istiyorum.."

der. Peri "Peki" der, ona doğru eğilir ve kulağına

fısıldar. Sonra da ortadan kaybolur. Kız büyüdüğü sürece, ondan daha mutlu kimse yoktur.

Herkes ona mutluluğunun sırrını sorar. O ise gülümser

ve "Sırrım, küçük bir kızken iyi kalpli bir periyi

dinlemiş olmamdır."der. Yaşlanıp, ölüm döşeğine düştüğünde, komşuları etrafına

toplanırlar. Sırrının da onunla birlikte yitip

gitmesinden korkmaktadırlar. "Lütfen bize söyle" diye

yalvarırlar. "İyi peri sana ne dedi?" Sevimli yaşlı kadın gülümser ve "Bana şöyle söyledi"

der:"ne kadar güvende, ne kadar yaşlı ya da genç,

zengin ya da fakir olursa olsun herkesin sana ihtiyacı

var"Sevilmenin kısa yolu

Sevilmenin yolu sevmesini bilmektir. Başka bir tabirle, iyi insan, herkes tarafından sevilir. Dinimizin bildirdiği esaslara uyan Müslüman iyi insan demektir.Hemen herkes, kendisiyle ilgilenilmesini, kendisinden, işlerinden bahsedilmesini ister.Çok kimsenin bir dakikalık telefon konuşmasında, beş-on defa (Ben) dediği tespit edilmiştir.Çok kimseyi, hükümet kurulmasından çok, kendi meselesi ilgilendirir. Başkasına yaklaşabilmek için onun sevdiği, ilgilendiği konuları bilmek gerekir.Hemen her insan, en az bir bakımdan kendini çok insandan üstün görür. (Ben bakan olsam, ben başbakan olsam şöyle yaparım) dediği görülür. Belki böyle konuşan kimselerin çoğunun müdür olacak kabiliyeti bile yoktur. Çünkü insanın nefsi, daima yükselmeyi, şef olmayı, başkalarının kendisine tâbi olmasını ister. Bu, nefsin arzusudur.Herkeste de nefs olduğunu düşünerek, ona göre hareket edilirse, çetin meseleleri çözmek zor olmaz.Bir kimsenin sevdikleri, kendini beğenip takdir edenlerdir.O halde sevilmek için başkalarını takdir edip sevmek gerekir.İnsanın nefsi takdirden hoşlanır, tenkitten hoşlanmaz. Tenkit, düşmanlığa yol açar.Başkalarının bize nasıl muamele etmelerini istiyorsak, biz de onlara aynı şekilde davranmalıyız! Mesela gülerek karşılanmayı, bir çay, bir kahve ikram etmelerini istiyorsak, biz de başkalarını güler yüzle karşılamalıyız, onlara gerekli ikramda bulunmalıyız!Sevilmek, takdir kazanmak için, herkese samimi bir alaka göstermek, gülümseyerek selam vermek, hal ve hatır sormak lazımdır.Yapmacık hareketlerden da kaçınmalıdır! Yapmacık hareketler, fayda yerine zarar verir. Kendimize "Samimiyetsiz" dedirtmemeliyiz. Samimi olmaya kendimizi alıştırmalıyız! Mesela telefonla arayıp kendini tanıtmayan birisine, (İnsan önce kendini tanıtır) diyerek tenkitle söze başlamamalıdır! (Buyurun efendim, kiminle müşerref oluyorum) diyerek karşımızdakinin kendisini takdim etmesine fırsat vermelidir! Daha sonra, (Efendim, size yardımcı olmak benim için bir şereftir) dersek, karşımızdakinin kalbini fethetmeye giden yolu keşfetmişiz demektir.Kendini sevdirmenin yolu, iyi insan olmaktır. İyi insan da güzel ahlaklı olandır.

Güzel ahlak nedir?
Güzel ahlakla ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:
(Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere [Kendine bir şey vermeyenlere] ihsan etmek, güzel huylu olmaktır.) [İ. Süyuti]
(İyi huyları tamamlamak, yerleştirmek için gönderildim.) [Hakim]
(Sureti ve huyu güzel olan kimseyi Cehennem ateşi yakmaz.) [Taberani]
(İyi huylu, iki cihan saadetine kavuşur.) [Taberani]
(En hayırlı şey, güzel ahlaktır.) [İbni Hibban]
(Güzel ahlaklı olmak, saadettendir.) [Beyheki]
(Mallarınızla bütün insanlara yardım edemezsiniz, malınız kâfi gelmez. Fakat onları güler yüz ve güzel huy ile hoşnut edebilirsiniz.) [Bezzar]
(Güzelin güzeli, güzel ahlaktır.) [İbni Asakir]
(En iyiniz, ahlakı en güzel olanınızdır..) [Buhari]
(Mümin güzel ahlakı ile, gündüz oruç tutan, gece ibadet edenin derecesine yükselir.) [Tirmizi]
(Kıyamette, terazide güzel ahlaktan daha ağır gelen başka şey yoktur.) [Tirmizi]
. Sevgi ve Terbiye

Aile çocuğa verdiği sevgiyi bir sadaka, hem de sadakaların engüzeli bilmek zorundadır. Sevgi ile terbiye terbiyelerin en güzelidir ve "Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak"tır.Merhamet ve şefkat bunu gerektirir.Hz. Peygamber(sav)'i çocukları öpüp severken gören bir bedevi " Demek sen çocukları öpüyorsun?Benim şu kadar çocuğum var, daha hiç birini öpmedim" deyince Hz. Peygamber'in (sav) cevabı şöyle olacaktır: "Allah senin kalbindeki merhameti söküp aldıysa , ben ne yapabilirim ki?" (Buhari). Sevmek, kişinin sevdiğine kendisinden bir parça vermesidir.

SEVGİ ÜZERİNE...
Sevgi, gönlün zevk aldığı şeye meyletmesi demektir. Bu meylin kuvvetlisine
aşk denir. Deyim olarak sevgi, hiçbir karşılık beklemeden sevgiliye [Allaha]
tâbi olmak, ona itaat etmek, onun her işini güzel, her eziyetini, her
iyilikten daha tatlı görmek ve onun dostlarını dost, düşmanlarını düşman
bilmek, kısacası onun rızası için yaşamaktır.
Sevgi, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi
gerektirir. Bu sevgi ve düşmanlık, gerçek aşıkların elinde değildir.
Çalışmaksızın, zahmet çekmeksizin kendiliğinden hasıl olur. Dostun dostları
güzel görünür ve düşmanları çirkin ve kötü görünür. Aşıklar, sevgililerinin
delisi olup, onlara aykırı bir şey yapamaz. Aykırı gidenlerle uyuşamaz. İki
zıt şeyin sevgisi bir kalbde yerleşemez.
Bilip anlamadan sevgi gerçekleşmez. Ancak bilinen sevilir. Sevgi;
cansızların değil, canlı ve anlayışlı olanların özelliğidir. İnsanın
anladığı, zevk ve rahatlık duyduğu her şey sevimli; acı duyduğu, nefret
ettiği her şey sevimsizdir. Zevk alınan her şeyin, zevk alan için sevimli
olması, gönlün ona meyletmesi demektir.
Her duyu, ancak anladığı şeyden zevk alır, ona meyleder, onu sever. Mesela
gözün zevki, görüp hoşlandığı şeylerdir. Kulağın zevki, duyduğu güzel
seslerdir. Burnunki güzel kokulardır. Dilin zevki, yiyip içtiği şeylerin
tadıdır. Dokunma duygusunun, tutmanın zevki, yumuşaklık ve zevki okşayan
şeylerdir. İşte duyularla anlaşılan bu şeyler, hoşa gittikleri için sevilir.
Beş duyunun hiçbiri ile anlaşılmayan sevgi de vardır. Altıncı bir duyu ile
bilinir. Beş duyu ile elde edilen zevkte, hayvanlar da ortaktır.
İnsanın kalb gözü, baştaki gözden daha kuvvetlidir. Aklın anladığı güzellik,
gözün gördüğünden daha büyüktür. Sevginin sebepleri üçtür:
1- Her canlı kendini sever. Kendini sevmek, varlığının devam etmesini
istemek ve yok olmaktan hoşlanmamak demektir. İşte bunun için insan,
yaşamayı sever ve ölümden hoşlanmaz. Varlığımızın devamı gibi, her şeyimizin
mükemmel olması da sevilir. İnsan, önce kendi zatını, sonra uzuvlarının
selametini sever. Daha sonra malının, evladının, akraba ve dostlarının
selametini sever. Bunları, vücudunun devam ve kemaline sebep oldukları için
sever. Mesela evladından bir fayda görmese de sever. Çünkü kendinden sonra
neslini devam ettirecek odur.
2- İnsan, ihsanı sever. İnsan, ihsanın kölesidir. Gönül, kendine iyilik
edeni sever, kötülük edenden nefret eder. İnsan, ister istemez iyilik edene
karşı sevgi duyar.
Sağlık sevilir. Sağlığının devamı için doktor da sevilir. Doktoru da
kendimizi sevdiğimiz için severiz. Bunun gibi ilmi de, öğretmeni de severiz.
Öğretmeni ilme sebep olduğu için severiz.
Para, çeşitli ihtiyaçları karşılamaya ve yiyip içmeye vasıta olduğu için
sevilir. Yemeğin kendisi de yenmek için sevilir. Biri bizatihi, diğeri ise
vasıta olduğu için sevilir. İyilik edeni sevmek, onun şahsını değil,
iyiliğini sevmektir. İyilik kalkınca, sevgi de kalkar. İyilik azalırsa,
sevgi de azalır.
3- Bir kimseyi, ettiği iyilikten dolayı değil, bizzat zatından dolayı .sevmek, yok olup tükenmeyen gerçek sevgidir. Bu da güzeli sevmek demektir.
Güzelliği anlayan güzeli sever. Güzelliği sevmek, güzelliğin zatındandır.
Çünkü ondaki güzelliği anlamak, zevkin kendisidir. Güzeli anlamak da bir
zevktir. Akarsu, yeşillik, tabiattaki güzellikler yiyip içildikleri için
değil, sırf güzel oldukları için sevilir. Bu insanın elinde olmayan
sevgidir. Allahü teâlânın güzel olduğu bilinirse, onu da sevmemek .imkânsızdır. O ise, güzeller güzelidir. Hadis-i şerifte, (Allah güzeldir, güzeli sever) buyuruluyor.


Sevgi ve Aşk üzerine Sözler 1

Sevgi, dostlara saygılı olmakla güçlenir. Hz.Ali

Sevgide acilar tatlanir. Bakirlar altin olur. Sevgiden kirli ve bulanik sular duru bir hale gelir. Mevlana

Sevgi ve acima insanlik vasfidir; hiddet ve şehvet ise, hayvanlik vasfi. Mevlana

Şah bile sevgiye kuldur, köledir. Mevlana

Aşkın yangısından güzel şey ne var? Onsuz ne gül güler, ne bulut ağlar. NİZAMI

Kande varsa aşık-ı bi çare cananın arar, Derd ile bimar olan elbette dermanın arar. NAHIFİ

Allah rızzasina uygun her şey sevgilidir. MUHYİDDİN ARABi

Kadd-i yare kimisi ar'ar dedi, kimi elif, Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif MUHIBBI

Ey güzelim, vücudumda senden başka bir varlik kalmadi. Bu sebeple sirke,bal denizinde nasil yok olursa; ben de sende öyle yok olurum. MEVLANA

Muhabbetten Muhammet oldu hasıl, Muhammet'siz muhabbetten ne hasıl?..BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN

Aşk yolunda akılla mi yürü yorsun? Güneşi mumla mi ari yorsun? M. IKBAL

Aşik olmayan adem, benzer yemişsiz agaca. YUNUS EMRE

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Aşık Olmayan Adem Benzer Yemişsiz Ağaca...Yunus Emre...

Allah Razı Olsun,Agladım Okurken Çok güzeldi...

Sevgiyi,Onu Anlamak Tanımak Güzel...

Bahar Meltem...